Poznaj nas, zobacz czym się zajmujemy

Kancelaria Płoski i Pięta istnieje od 2011 roku, w formie prawnej spółki partnerskiej od 2015 roku.

Liczny zespół, grupuje osoby dynamiczne o szerokim spektrum wiedzy i doświadczenia z szeregu dziedzin prawa. Koncentrujemy się na świadczeniu kompleksowych usług na rzecz podmiotów gospodarczych. Naszą ambicją jest osiąganie systematycznego rozwoju poprzez rozszerzenie obszaru działania Kancelarii na inne miasta. Doświadczenie i wiedza w obsłudze podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych pozwala Kancelarii wskazywać Klientom optymalne rozwiązania prawne oraz biznesowe. Kancelaria jest zaangażowana w działalność pro bono, co przejawia się w organizowaniu i uczestnictwie w wydarzeniach promujących prawa człowieka i obywatela oraz mających za przedmiot rozpowszechnianie wartości państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Arkadiusz Płoski

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz więcej

Maciej Pięta

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

Michał Bidas

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz więcej

Aleksander Meresiński

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

Mariusz Grunt

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1996) i Studiów Podyplomowych na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej (2011) - specjalność gospodarka odpadami.

Zobacz więcej

Marcin Waligórski

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zobacz więcej

Magdalena Waldon

Kierownik Sekretariatu Absolwentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zobacz więcej

Paweł Derlatka

Adwokat Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

Michał Dominik

Adwokat Ukończył w 2002 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie .

Zobacz więcej

-->
Zobacz wszystkich

Poznaj naszą historię

Kancelaria Płoski i Pięta ma zaszczyt kontynuować prawniczą tradycję związaną ze szlachecką rodziną Płoskich.

Piotr Arkadiusz Płoski (1845-1922), powstaniec styczniowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Warszawskiej Szkole Głównej, społecznik i publicysta, adwokat, mianowany w dniu 25 sierpnia 1917 roku przez Tymczasową Radę Stanu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach. Andrzej Alojzy Płoski (1914-1977), wnuk Piotra Arkadiusza, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, bohaterski obrońca Warszawy podczas kampanii wrześniowej, w okresie powojennym adwokat, występował w ciężkich procesach okresu stalinizmu członków Państwa Podziemnego. Założyciel i Partner Kancelarii - Arkadiusz Stefan Płoski (ur. 1977) jest wnukiem Andrzeja Alojzego.

1841

Akt potwierdzenia praw szlacheckich rodziny Płoskich.

1845-1922

Piotr Arkadiusz Płoski

adwokat i sędzia

1863

Pierwsza strona pamiętnika z okresu powstania styczniowego spisanego przez Piotra Arkadiusza Płoskiego.

1917

Akt nominacji sędziowskiej Piotra Arkadiusza Płoskiego

1914-1977

Mecenas Andrzej Płoski

wraz z rodziną

2015

Pracownicy Kancelarii Płoski i Pięta

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW PRAWNYCH i PROCESY SĄDOWE

Prowadzenie negocjacji, mediacji oraz zastępstwo procesowe w sprawach rozpoznanych przez Sądy powszechne oraz Sądy administracyjne w tym sprawach karnych i rodzinnych


PRAWO GOSPODARCZE

Prowadzenie postępowań rejestrowych, przygotowywanie aktów wewnątrzorganizacyjnych oraz umów handlowych


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Sporządzanie opinii, doradztwo oraz dochodzenie roszczeń z zakresu Prawa Autorskiego, Prawa Własności Przemysłowej i czynów nieuczciwej konkurencji


Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów z zakresu prawa pracy, umów oraz obsługa poprawności rozliczeń z organem rentowym

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Kancelaria oferuje swoim Klientom formy współpracy i rozliczeń dostosowane do charakteru zlecanych spraw, stopnia ich skomplikowania oraz pracochłonności. Podstawowym standardem działania Kancelarii jest ustalenie zasad współpracy z Klientem w sposób przejrzysty w momencie powierzania sprawy Kancelarii.

Podstawowe formy wynagrodzenia stosowane przez Kancelarię to:

ryczałt godzinowy - miesięczne wynagrodzenie obejmujące ustaloną Klientem liczbę godzin pracy prawników. Przekroczenie uzgodnionego limitu jest rozliczane oddzielnie w w oparciu o stawki godzinowe.

ryczałt zwykły - miesięczne wynagrodzenie na stałym poziomie uniezależnione od liczby godzin pracy prawników;

wynagrodzenie indywidualne – w sprawach indywidualnych Klientów rozliczenie oparte jest na ryczałcie wraz z dodatkową premią za osiągnięty sukces należną po zakończeniu prowadzenia sprawy;

wynagrodzenia za poszczególną czynność obsługi prawnej – ryczałt wg stawek przyjętych w Kancelarii

Zobacz referencje naszych klientów

Mamy zaszczyt poinformować, iż cieszymy się zaufaniem wielu naszych Klientów

Płoski i Pięta Kancelaria Radców Prawnych

Płoski i Pięta Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
ul. Staszica 4 lok. 1
25-008 Kielce,
woj. świętokrzyskie

+48 884 048 348
biuro@kancelariaploskipieta.pl

REGON: 361028243
NIP: 9591960942
KRS: 0000548263

1000 znaków pozostało